Projekční činnost

 
 

Nabízíme komplexní zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro pozemní stavby.

Zabýváme se především stavbami pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslových staveb aj.
 
 

 
V rámci předprojektové přípravy provádíme zaměření
stávající stavu objektu.
 
 

 

Zajišťujeme zpracování jednotlivých stupňů
projektové dokumentace
 
zjednodušená dokumentace stavby (pasport)
architektonická studie
dokumentace pro územní řízení (DUR)
dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 
 

 
V rámci projektové dokumentace
zajišťujeme odborné posudky
 
stavebně konstrukční řešení
pořárně bezpečnostní řešení
technika prostředí staveb
průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 

 

U jednotlivých projektů nabízíme také konzultační a poradenskou
činnost ve výstavbě.
 
K projektové dokumentaci nabízíme
také kompletní inženýrskou činnost
 
zajištění žádosti o územně plánovací informaci
zajištění stanovisek dotčených orgánů
zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
vyplnění potřebných žádostí k územnímu a stavebnímu řízení
zajištění územního rozhodnutí
zajištění stavebního povolení
 
 

Zajišťujeme zpracování projektu a výpočtu pro dotační titul

Nová zelená úsporám (NZÚ)
a Nová zelená úsporám light (NZÚ light).
 
       
 

Jsme součástí sítě mobilních energetických konzultačních a
informačních středisek (M-EKIS). V rámci tohoto programu provádíme
bezplatné poradenství o energetických úsporách pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu.