m-EKIS

   Jsme součástí sítě mobilních energetických konzultačních a
informačních středisek (M-EKIS). V rámci tohoto programu provádíme
bezplatné poradenství o energetických úsporách pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
                                       Více na MPO Efekt (mpo-efekt.cz)