Vítejte na webových stránkách naší společnosti

Jako jediná společnost v České republice se soustředíme na zapojení studentů, zejména z Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, do praxe. Rádi bychom poskytovali studentům originální a jedinečnou praxi, která nemá v České republice obdoby. Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci Spolupráce s Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava

Jelikož postupně navazujeme spolupráci s akademickými pracovníky Fakulty stavební      VŠB – TU Ostrava, poskytujeme velice kvalitní servis v podobě jednání s úřady, poradenstvím v dotačních programech, projekční činností, tvorbě průkazů energetické náročnosti, realizací staveb atd.

Vždy se soustředíme na plnění přání našeho zákazníka. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Při jednání s klienty, či obchodními partnery se přizpůsobujeme  jejich časovým možnostem. Zpracováváme individuální kalkulaci našich prací klientům. Zakládáme si na prvotřídních vztazích s klienty. Nejdůležitější je pro nás prvotřídní kvalita našich děl a dobrá pověst.