Projekce staveb

Zajišťujeme zpracování všech stupňů projektové dokumentace:
Architektonická studie
Projekt pro územní řízení
Projekt pro ohlášení stavby
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí projekt
Dokumentace skutečného provedení stavby
Zaměření stávajícího objektu
Konzultační a poradenská činnost ve výstavbě
V případě zájmu zpracujeme přesnou cenovou nabídku na projektové práce.

Zajišťujeme zpracování rozpočtů:
Odhad celkových nákladů stavby
Výkaz výměr
Podrobný položkový rozpočet
Pro naše projekty zajišťujeme odhad finančních nákladů stavby zcela zdarma.

K našim projektům nabízíme kompletní inženýrskou činnost:
Zajištění žádosti o územní informaci
Zajištění požadovaných stanovisek dotčených orgánů
Poskytnutí aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
Vyplnění potřebných žádostí k územnímu a stavebnímu řízení
Zajištění územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení
Zabýváme se i autorským a technickým dozorem investora.

Rubrika: