O nás

Bezprostředně po promocích na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava začal Ing. Tomáš Janáček působit v podnikatelském inkubátoru VŠB – TU Ostrava jako OSVČ. Díky několika pracovním stážím v průběhu studia v nadnárodních, či významných českých stavebních firmách (Hochtief, Gemo atd.) měl již roční pracovní zkušenosti, které uplatnil v podnikatelské činnosti. V loňském roce došlo k navázání spolupráce mezi Ing. Tomášem Janáčkem a Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava. V současné době dochází ke spolupráci s akademickými pracovníky a studenty Fakulty stavební na tvorbě položkových rozpočtů a Průkazů energetické náročnosti budov.

 

Vzhledem k tomu, že provozujeme naši činnost ve třech krajích České republiky máme provozovnu v Moravskoslezském inovačním centru Ostrava a.s. (Moravskoslezský kraj) a pobočky ve městě Litovel (v rámci Olomouckého kraje) a v obci Škrovád (v rámci Pardubického kraje).  

Cílovými segmenty trhu jsou:

  •  inovace ve stavebnictví (spolupráce s odborníky z Fakulty stavební na technologii výstavby ),
  •  moderní energetika,
  • projekční činnost,
  •  výstavba a přestavba domů a bytů.